Chú ý
Xin lưu ý rằng các thành phần khác nhau của cơ thể và thất có thể khác nhau trong hình dạng và kích thước theo cấu hình ngay cả cho một và chỉ một chiếc xe mô hình. Hầu hết các mô hình có khác nhau biến thể của cản và kích cỡ màn hình. Chúng tôi đề nghị kiểm tra đó cấu hình của chiếc xe của phù hợp với mô hình trước khi mua (cắt).
Các sản phẩm mua là không thể trao đổi, hoặc hoàn lại tiền.

Liên lạc

Cho bất cứ câu hỏi nào, xin liên hệ:
e-mail: sales@autopatterns.com
Điện thoại. Chỉ WhatsApp:
+1 321 473 74 13 - Melbourne, FLORIDA, USA


+3 747 742 13 03 - Sydney, Armenia
+3 747 778 20 05 - Sydney, Armenia

PE Grachik Vardanyan
Написать в Whatsapp